R-labs

:: 3D vizuelizacija
:: grafika
:: dizajn
:: CGI


3D KUPATILO


3D KUPATILO
:: slika 1
IT'S RAINING OUTSIDE...


IT'S RAINING OUTSIDE... 3D slika
:: slika 2
PURPLE HAZE

JIMI HENDRIX 3D portret
:: slika 3
KOMBUCHA

KOMBUCHA plakat
:: slika 4
3D SPAVAĆA SOBA


3D SPAVAĆA SOBA
:: slika 5
STARI BOSS

STARI FORD MUSTANG BOSS 3D
:: slika 6
BONGO LOGO

BONGO - logo za firmu
:: slika 7
GUINNESS PIVO

GUINNESS PIVO 3D
:: image 8


:: nazad