R-labs

:: 3D vizuelizacija
:: grafika
:: dizajn
:: CGI


3D vizuelizacija

Koristeći specijalizovane 3D i CAD aplikacije prolazeći kroz složene procese izrade 3D modela izrađuju se slike realistične koliko i prave fotografije sa namenom da prikažu ideje i vizije. Ne retko se događa da 3D vizuelizacija ukaže na greške i propuste koje je nemoguće sagledati bez ovog procesa, i klijentima uštedi mnogo novca i vremena u otklanjanju ovih propusta.

3D dizajn

Kreativni proces osmišljavanja proizvoda imajući u vidu funkcionalnost i estetiku koristeći 3D CAD aplikacije i prikazivanje proizvoda u punom svetlu u njegovom funkcionalnom okruženju naziva se 3D dizajn. Rezultat 3D dizajna nisu samo slike i animacije koje lepo izgeldaju nego i prava slika o tome kako proizvod izgleda i funkcioniše u predviđenom okruženju. Svrha 3D dizajna je vizuelno sagledavanje proizvoda iz svih uglova uključujući i okruženje i interakciju proizvoda sa okruženjem.

WEB dizajn

S obzirom da se u današnje vreme "svako bavi web dizajnom" potrebno je objasniti da web dizajn nije samo usluga izrade websajta nego i kreativni proces kojim se ideja i vizija pretvara u nešto estetski zadovoljavajuće i funkcionalno i podrazumeva istraživanja, proces izvođenja, modelovanje, interaktivna prilagođavanja i re-dizajn i mora zadovoljiti i formu ne samo funkcionalnost. S toga R-labs studio pristupa izradi web sajta strogo držeći se poruke koju web sajt treba da prenese i interesu ne samo klijenta nego i posetilaca web sajta.